Uszkodzenia powłok

Uszkodzenia powłok środkami myjącymi spowodowane ich niedokładnym, niewystarczającym spłukaniem czystą wodą powoduje, że w zakamarkach wzrasta stężenie stosowanych preparatów. Podobnie błędem jest częste za dużych stężeń, znacznie wyższych niż zalecane przez producentów środków myjących. Narażanie powłok lakierowych na trwały kontakt z tymi substancjami uszkadza je nieodwracalnie a proces naprawy jest  trudny ze względu na trudne dojście do zakamarków i pachwin.