Zawarte w celulozie grupy -OH

mają pozytywny wpływ na przyczepność farb utwardzanych izocyjanianami. Wiązania te mogą być jednak uszkadzane przez wnikające w niepigmentowane lakiery bezbarwne światło zwłaszcza przy niedostatecznej grubości powłok. Taka degradacja prowadzi do odrywania się powłoki wraz z uszkodzoną zewnętrzną warstwą włókien celulozy.